Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Uitsluitingsrecht voor officiële BKOOL-wedstrijden

Waaruit bestaat het uitsluitingsrecht voor officiële BKOOL-wedstrijden?

Om vals spel of onregelmatigheden in alle officiële BKOOL-wedstrijden te voorkomen, behouden de organisatoren van de wedstrijd zich het recht voor om, na voorafgaande kennisgeving, deelnemers te diskwalificeren van wie de gegevens in een of meer etappes het goede verloop van de wedstrijd in gevaar brengen.

Daartoe zullen we in elke door BKOOL georganiseerde wedstrijd een automatisch beheersysteem hebben dat onregelmatigheden moet opsporen, en dat onder toezicht staat van een team technici dat twijfelachtige inzendingen analyseert. Deze jury heeft toegang tot de profielgeschiedenis van de deelnemers in de BKOOL-databank om alle details van de deelname van elke wielrenner te kennen.

Alle resultaten kunnen door BKOOL worden gereviseerd. Ontoereikend geachte gegevens worden terzijde geschoven, hetzij omdat de gegevens die tijdens de sessie worden geregistreerd, niet kloppen, hetzij omdat de verstrekte gegevens niet juist of waarheidsgetrouw zijn. De geschiedenis van de deelnemer wordt ook gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de verstrekte gegevens juist zijn en dat er geen plotselinge veranderingen in fysieke of prestatieparameters optreden.

Het doel van het uitsluitingsrecht

Ons doel met deze regularisatie is een correcte werking en verloop van de officiële BKOOL-wedstrijden te garanderen. Het doel is te proberen een zo eerlijk mogelijke competitie te garanderen. We hechten veel waarde aan de inzet van alle deelnemers en daarom kunnen we niet toestaan dat de resultaten van onze wedstrijden door onregelmatigheden, opzettelijk of onopzettelijk, worden beïnvloed.

Hoe wordt het uitsluitingsrecht voor BKOOL-wedstrijden toegepast?

Na kennisgeving aan de deelnemer in kwestie, zal de organisatie de etappe(s) met onrealistische gegevens wissen, zodat deze gegevens niet meetellen in het wedstrijdklassement. Als deze praktijk daarna door dezelfde gebruiker herhaald wordt, zal de organisatie hem/haar onmiddellijk uit de wedstrijd diskwalificeren.

In de gevallen waarin de oorzaak van deze mogelijke resultaten een slecht gekalibreerde trainer is, neemt Bkool contact op met de deelnemer om hem/haar te helpen het probleem op te lossen en moet hij/zij de sessie herhalen, zodat die met echte gegevens geregistreerd kan worden.

Punten waarmee rekening zal worden gehouden bij het ongeldig maken van resultaten:

 • Aanpassingen van het gewicht van de gebruiker met de bedoeling de prestaties virtueel te verbeteren, en ook onwaarachtige waarden.
 • Plotselinge en onverklaarbare veranderingen in prestaties op grond van de geschiedenis.
 • Gemiddelde watt en watt/kg die niet met de werkelijkheid overeenkomen:

Man:

  • Gedurende 20 minuten of langer: gegevens boven 5,25 w/kg.
  • Gedurende 5 minuten: gegevens boven 6,1 w/kg.
  • Gedurende 1 minuut: gegevens boven 9,8 w/kg.
  • Gedurende 5 seconden: gegevens boven 21 w/kg.

 

Vrouwen:

  • Gedurende 20 minuten of langer: gegevens boven 4,5 w/kg.
  • Gedurende 5 minuten: gegevens boven 5,3 w/kg.
  • Gedurende 1 minuut: gegevens boven 7,9 w/kg.
  • Gedurende 5 seconden: gegevens boven 16,3 w/kg.
 • Onwaarachtige of onrealistische snelheids- of vermogenspieken.
 • Onwaarachtige of onrealistische snelheids- of vermogensgemiddelden.
 • Bewijs van gebrekkige kalibratie of fouten van de gebruikte toestellen.

cheating.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 45 van 50

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk